You need Java to see this applet.
Phuong Tien Thong Tin Cua Than Huu Ti Nan Viet Nam sau ngay 14-3-1989 tai Thai Lan

Không còn nữa cảnh khổ ải của
dân tị nạn mang số PST , nhưng
những hình ảnh ngày xưa  ấy vẫn
vọng mãi trong ký ức của mỗi
thành viên PST, hình cac chang
thanh nien tai trại cấm Sikiew,
hình do Phó An Đức cung cấp
người chỉ có diện tích sinh hoạt với
chiều ngang 8 tấc, dài 2mét  những
chàng PST n ày phải cụm lại sống
chung vừa đ ủ củi nấu ăn vừa có
thêm chổ mỗi khi muốn có bửa
cơm đạm bạc cúng giỗ người thân
(hình do Phó An Đức cung cấp)
Khỏe để chống chọi với thời
gian , nhóm thể dục dụng cụ,
các lực sĩ cử tạ B1-2
Từ trái sang : Tr.Cúc, Thủy, Trân, Tr.
Chín, Tr.Thành, Tín, Khánh v à
Đông Thành, GĐPT Chánh Tâm
chùa Panat
Các Trưởng  Tr.Chín, Tr.
Thành, Tr.Phú, Tr.Luyện,
và các đoàn viên , GĐPT
Chánh Tâm chùa Panat
Các em Hậu, Bình, Thái, Nhật
, GĐPT Chánh Tâm chùa
Panat
Tr. Thành các em Hậu, Bình,
GĐPT Chánh Tâm h ình chụp
GĐPT Chánh Tâm h ình chụp
bên c ạnh phòng cao ủy t ại khu
“O” 1991
Phòng UNHCR t ừ trái sang  Lê Văn
Út, Sơn Phách, Lê Thành, Cao ủy
trưởng Abdi Egei, Đặng Trần
Nghĩa, Thạch Minh Hải (đứng)
Vilawan , Trần Hoàng Mai,
Bovorarasm Khantigul
Phòng UNHCR –MSF chụp cung
trưởng  trại Sikiew (đứng thứ 3  và
Truong Coerr thứ 2 từ phải sang)kế
cạnh là Vilawan, Bovorarasm,
Catherine, Daniel Bernard
Hình chụp cùng MSF-Sikiew: D.
Peter,Lê Thành, D.Ou, Ân,
Catherine, Daniel Bernard và
Thầy Nguyễn Hoàng Linh
Toàn thể nhân viên phòng Tái
thanh lọc Sikiew
Cô Sue và Seur John thuộc
TCRS Sikiew
Taipei Oversear Peace Service
(TOPS)-Sikiew Chang, Lê
Thành, Jang , Nguyễn Văn Tỷ
từ trái: Kim Anh, Dung, M ỹ Dung, Tuyết, Suessan
(Ywam), Vân, Xuân Hoa, học S2 panatnikhomhọc
S2 panatnikhom
từ phải: Kim Sang, Nguyễn Thị Huệ,
Mỹ Dung, Xuân Hoa,  trường tiểu
học Sikiew
Cô giáo trẻ Mỹ-Dung cùng các em học sinh tiểu học
S2 Panatnikhom
Học đường Tị nạn  Panatnikhom & Sikiew
trong sự tiển đưa  cua YWAM
panatnikhom từ trái: Joseph,
Susan Barlett, Lê Thành, Tursa,
Edith Dickler và Phan Hữu Hoàng
Hồ kềnh Chóng  và gia
đình Linh Thin Pao
trước khi rời Sikiew
Bãi Đá Sikiew
Phân phá t qùa cứu trợ của
phái đoàn hải ngoại
Trường  tiểu học
Sikiew
Chú và cháu BT: 30938-PST:1089 ngày điền
form chính thức nhập trại tại trại Banthad,
quận Aranya Prathet, Prachinburi Thái Lan năm
1989
Sinh hoạt thể dục thể thao là một trong những phương thức giúp cho dân tị nạn PST vượt qua những ngày tháng buồn
thảm nơi góc nhỏ tị nạn
Hình trên : Đội tuyển Cầu-lông (badminton) tại Sikiew hình do Trương Vĩnh Lạc Pst-8107 từ Boston, MA cung cấp
Những hình ảnh này dẫu có phai mờ theo lớp bụi hồng thời gian, nhưng những tháng ngày tị nạn gian nan hẳn vẫn còn đọng mãi trong ký ức của mỗi
thuyền nhân, bộ nhân PST…như một thứ hành trang cần thiết  trên mọi nẻo đường xây dựng cuộc sống mới …
Hình trên: Bãi đá  có lẽ đã là nơi duy nhất  “mang đậm hồn Sikiew” để những nam-thanh PST ngày ấy ghi lại dấu ấn qua những tấm hình này…
Hình do Huỳnh Minh Tin  Pst-5313 từ Việt Nam cung cấp…
Copyright © 2010 pst14-3.com All rights reserved
Những con giun bò lổm ngổm 2 hàng và 4 hàng trên 2 giấy thông
báo này , dân PST ta, dù không biết chử Thái cũng hiểu được loại
nào mang đến ni ềm vui và loại nào gieo rắc nỗi  đọa đày ……
Tượng đài Đức Mẹ
tại sikiew
Thành và Bovorasm
tại văn phòng cao ủy
UNHCR Sikiew
Bieu tinh chong chuyển
trại về Sikiew tại khu S2  
panatnikhom
Thành cùng nhan vien YWAM
và 2 đại diện khối Khmer
Stephannie cô giáo Pháp Văn
tại khu O Panatnikhom 1990
Sinh hoạt Gia đình Phật
tử ở chùa Panatnikhom,
hình chụp tại sân vận
động khu Lào-Hmông
Tại phòng nha bệnh xá Lào ở
Panatnikhom từ trái: Mẫn, Phước,
Sinh, Thế, Từ, Thành
Hải-Tín-Mai-
Thành-Phong Tại
UNHCR Sikiew
Thành-Phong những giờ phút cuối
cùng tại phi trường Bangkok sau
gần 7 năm 4 tháng  tại các trại
cấm ở Thái lan
Nhan Vien Phòng UNHCR –
Sikiew
Phạm Đức Vượng PST-1642 và Đặng Đình
Tiến Pst-3249 , Kim Loan Pst-2542, Khai,
Thanh cùng
Các PST nhân viên  bưu điện YWAM tại
khu S1 Panatnikhom
Những người chuyển cánh tin thư cho dân
tị nạn tại các trại cấm
Phạm Đức Vượng PST-1642 và
Đặng Đình Tiến Pst-3249 cùng
Các PST nhân viên  bưu điện
YWAM tại khu S1 Panatnikhom
Xuân vọng cố hương
Pst-3249  Đặng Đình Tiến
Đón Tết trong trại  tị nạn
Giã từ mái trường thân thương vì
chương trình CPA  đã đến hồi kết
thúc, cắt viện trợ giáo dục, đóng
cửa trại, trao trả tị nhân…
Pst-3249  Đặng Đình Tiến trong Lễ
Bế giảng  1995 năm học cuối cùng
khối trung học Sikiew
Noel 1993 trường tiểu học khu
O, Panatnikhom
NHỮNG  HÌNH ẢNH THÂN THƯƠNG  GỢI NHỚ THÁNG NGÀY QUA   PST 1989-1996
Do Tan Hung, Huynh Van Bo
(dung) cung cac Co-giao o Tieu
Hoc S2
Trang 1, 2, 3   4   5
Trang 1, 2, 3  4  5