You need Java to see this applet.
Phuong Tien Thong Tin Cua Than Huu Ti Nan Viet Nam sau ngay 14-3-1989 tai Thai Lan

Cẩm Nhung Pst-1089 , đã la thieu nu xinh dep
dịnh cư tại Québec, Canada
Gia đ ình Lê Thành Pst-
1089/Pst-7499 tại
Nam Caliornia
Gia đình Hồ Việt Tín  
Pst-1984 tại San José
Caliornia
Gia đình Võ Đại Mạnh/Mai Pst-2486 tại San José
Caliornia
Gia đình Nguyễn Hoang Linh
Nguyễn Thị Duyên Pst-930 tại San
Diego Caliornia
Pst-1127 Nguyễn Văn Chín tại
Virginia
Pst-6124 Phó An Đức và con trai đầu
lòng tại Massachussett
Pst-2837 Vũ Hoàng Hải và gia đình tại
Garden Grove, California
Pst-2587 Lê Văn Kỳ tại Biên Hòa,
Đồng Nai, Việt nam
Từ trái : Pst-2095 nguyễn Hiển, Pst-8642
Trần Kim Sang , Pst-3050 Chế Thanh Huyền,
Pst-7160 Hồ Bảo Luân, Pst-7499 Ông bà
nguyễn Hữu Lợi trong ngày kỷ niệm 21 năm
14-3 tại California
Gia đình Pst-1089/7499
Gia đình Pst-2486
Gia đình Pst Vũ Bắc Đẩu, Thái
Lâm, Vũ Hoàng Hải
Tại: Las Vegas, Nevada
Hình trên Gia đình Pst gặp mặt hôm Kỷ niệm 21 năm PST, 14/3/1989 – 14/3/2010 tại Nam California
Pst-600, Nguyễn Quốc Vĩnh
Long, Long, Việt nam
Copyright © 2010 pst14-3.com All rights reserved
Pst gặp mặt San José California
Từ trái : Vu Hoang Hai, Vu Bac Dau,
Phan Nhu Nghia, Nguyen Duy Trinh…
Gia đình Pst gặp mặt San José
California
Vu Hoang Hải,Huynh Van Tùng va Vo
Manh Duc
Gia đình Pst gặp mặt San José
California
Đẩu, Mạnh , Hải, Tùng, Duc  …
Gia đình Pst gặp mặt San José
California
Võ Đ ại Mạnh và vợ chồng Hồ Việt Tín  

Nguyen Kim Loan Pst-2542 , Canada  
Cụm hình gia đình Pst-6439:  Trần Ngọc Phượng, Trần Ngọc Anh,  ( tại San
Diego, California , USA)
Trang 1, 2, 3   4  5
Trang 1, 2, 3  4 5   
PST-4672 Huỳnh Văn Tùng cùng vợ và con trai (Trái)
Pst-4672 Huỳnh Văn Tùng cùng vợ, con và thân-phụ tại
San Jose, California
Thành-Hải và gia đình gặp lại Bùi Văn
Hiếu
Pst-1789 sau 14 năm rời Sikiew Thái Lan
Hình chụp tại nhà hàng RENDEZ-VOUS ở
Fountain Valley California
Cuộc gặp mặt thú vị vào ngày 12-6-2010
Hàng ngồi: Ông bà Trần Văn Sa Pst-6439 cùng
con gái Trần Ngọc Ánh và cháu ngoại Joseph,
bên cạnh ông-bà Nguyễn Hữu Lợi Pst-7499 và
cháu ngoại Ivy
Hàng đứng: từ trái sang vợ chồng Nguyễn
Phương Dung Pst-2622 và con gái, vợ chồng
Phạm Bá Trực pst-3280 và con gái Thiên Kim, Bùi
Văn Hiếu Pst-1789 cùng ý trung nhân và cuối
cùng là vợ chồng Lê Thành pst-1089
Hình chụp tại Ontario, California
Chúc sức khỏe mọi người trong ngày
gặp mặt tại Ontario california
Phương Dung Pst-2622 cùng phu
quân và ái nữ  đến thăm g/d Lê Thành
Từ trái sang: Ngọc Ánh và con trai
Phương Dung  cùng phu quân và con
gái, Bùi Văn Hiếu  và ý trung nhân
Từ trái sang:
Đức Vượng, Vũ H. Hải, anh Minh, anh Phan
Như Nghĩa, & Thành,
gặp mặt tại Nam california
Võ Đại Mạnh Pst-2486
Vòng Thiếu Quân Pst-980
Lê Thành  Pst-1089
Ngày đến thăm anh Quân tại
Los Angeles, california
Từ phải  sang: Võ Đại Mạnh Pst-2486
Sầm Hồng Sáng  Pst-2727
Lê Thành  Pst-1089
Gia đình pst-2727
Ông bà Sầm Hồng Sáng  
và con gái Sầm Minh Kit  
Pst-2486 Võ Đại Mạnh
Anh Võ Đại Mạnh Pst-2486 cùng con trai Võ mạnh Đức, ngày đến thăm Nam California
Hình chụp tại Westminster, California cùng Pst-1089,Pst-1789 và  Pst-2837
Từ trái: Pst-5982 Lê Viết Minh cùng các
pst : anh Đức nhà C1, Huy C9, Giang C8
Hình chụp dịp gặp mặt tại nhà Minh ở
Seatle, washington State, USA
Gia đình PST-511 Phạm ngọc Tiền,
Pst-493 Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Văn Hải
Hình chụp tại Washington DC
Daniel Citron MSF Sikiew và vợ
Vân Hà Pst-8131 cùng Pst-
2486 Võ đại Mạnh - Quỳnh Mai
Dr. Daniel Citron MSF Sikiew
Đến từ Denver, Colorado
Hình chụp tại tư gia PST-1089
Vân Hà Pst-8131 cùng phu
quân daniel Citron và các
con tại Nam California
Các PST: 1089/7499 Lê Thành-Mỹ Dung, 2095/8642 Hiển-Kim Sang, 2486 Võ Đại Mạnh-Quỳnh Mai ,
7499 Lê Thị Pha , 7500-Nguyễn Mỹ Hạnh và  Trần Thị vân 8131 cùng Vân Hà Daniel Citron trong ngày gặp lại  
14 năm sau (1996-2010)
Sikiew-Friends Họp mặt 1-1-2011 tại Dallas, Texas USA
Từ trái sang: Tâm (para), Huy (cóc)
Bình(sữa),Ngọc Hân, Mai Loan, Kim Oanh, Lê, Lài, Vinh (Sứt)
Họp Mặt lần Thứ Nhất tại Dallas Texas của
nhóm Sikiew Friends 1-1-2011
PST-1063 Phan Văn Thêm từ Missourri, hình chụp tại Mall Phước Lộc Thọ
Westminster,California tháng 5 -2011
PST-745   Nguyễn Vũ (Hội Thánh Tin Lành
Panatnikhom) và Pst-1089 Lê Thành
Hình chụp tại Ontario, CA năm 2010
Hàng Không Mẫu Hạm USS Midway 2010
Từ trái sang: Lê Huỳnh Mai-Võ Đại Mạnh
Pst-2486, Lê Duy Thiện Pst-2430, Lê
Thành 1089 , Hùng (Money) Vòng Thiếu
Quân Pst-980 hình chụp tại tư gia anh
Hùng ở Porter Ranch , California
Hình chụp tại tư gia Vũ Bắc Đẩu  Pst-2290 Westminster, California
Hình phía trái vợ chồng Vũ Bắc Đẩu bên cạnh vợ chồng anh Nguyên Pst…
Từ trái: Pst-980 Vòng Thiếu Quân, Pst-2430 Lê Duy Thiện, Pst-1089 Lê Thành, Pst-
7499 Nguyễn Mỹ Dung cùng thân mẫu Lê Thị Pha, Pst-2486 v ợ ch ồng Lê Huỳnh
Mai- Võ Đại Mạnh. Hình chụp tại Ontario, California 27/10/2011
Từ trái: Pst-2430 Lê Duy Thiện, Pst-2486 Võ Đại Mạnh, Pst-1089 Lê Thành, Pst-
7499 Nguyễn Mỹ Dung cùng thân mẫu Lê Thị Pha, Pst-2486 Lê Huỳnh Mai, Pst-
2727 ông bà Sầm Hồng Sáng, Pst-980 Vòng Thiếu Quân.
Hình chụp tại Ontario, California 27/10/2011
Thăm gia đình Lưu Tấn Vinh Pst-188 và
Sầm Phương Khanh Pst-930 tại Garland,
Texas
Hình chụp cùng gia đình Sầm Thị
Luân Châu PST-930, tại Bistro
Hongkong ,Dallas Texas
Hình chụp cùng gia đình Nguyễn Lưu Cầu
Pst-14** ,t ại Dallas Texas
Mục-sư Đặng Kim Mỹ Pst-4421 cùng gia đình Lê Thành-Mỹ
Dung trong chuyến thăm Ontario, California 15/4/2012
5 Cuu Huynh Truong GDPT Chanh-Tam , Tu trai
sang Thanh, Tin, Chin, Luyen, Yen
Cum hinh hop mat ngay 4-8-2012 Ontario, California, gom cac gia dinh
Hong Nhung PST-123, Pham Van Luyen Pst-999, Le Thanh-1089, Nguyen Van Chin -1127, Duong Thi Yen- 16**, Ngo Hoang
Minh-6154, Ho Viet Tin-1964
Cum hinh gap mat ngay 20-8-2012 cung gia dinh Lai Bich Hang Pst-5017 den tu Vancouver Canada va Quach Kha Nga Pst-6*** tai Westminster California