You need Java to see this applet.
Phuong Tien Thong Tin Cua Than Huu Ti Nan Viet Nam sau ngay 14-3-1989 tai Thai Lan

Daniel Citron MSF cùng các em bé
Sikiew
Cha Peter Paryoon Namwong cùng các đoàn sinh Thiếu Nhi Thánh Thể Sikiew trong dịp lễ
Giáng Sinh
Hình bìa trái và phải: Nhân viên Phòng Cao Ủy Xã Hội Sikiew
2 hình giữa: Nhân viên phòng Cao Ủy Xã Hội trong lễ tốt nghiệp khóa
huấn luyện Paraprofessional
Hình do Lê Thị Quỳnh Mai Pst-2486 cung cấp
Nhân viên thiện nguyện bệnh viện Sikiew
cùng các Bác-sĩ MSF ( Ou, Catherine, Daniel Bernard
Hình lưu niệm Các nhân viên cơ quan TCRS cùng các Bác Sĩ MSF Sikiew
Từ trái: Su-cheng, Daniel Citron, Lê Thị Quynh Mai, Vivian, Jennifer Chang, Tsai, Ou
Từ trái: jennifer chang,  Liên, Daniel
Citron, Quỳnh Mai
gia dinh Kien Vu,
Luot,Huy,Uyen,Yen PST3852.
Từ phải sang:
Mai-Xuân Hoa-Lìn-Minh Hảo-Vân Hà-
Cúc...hình chụp tại khu A Sikiew-1993
Thọ - Uyên
Thọ,Tuấn,Dũng,Minh,Sau,Tao,Thinh,Quay
Tháng ngày tị nạn vốn đã khổ đau
Càng đau khổ hơn khi con mất mẹ
Lễ phục tang mẹ ở trại Panatnikhom,( Hình: Hàn Dạ Thảo)
Hạnh và Minh Hảo
Hình chụp lúc ở S2
Panatnikhom
Nhóm giáo viên tiểu học
S2 Panatnikhom
Từ trái: Lan-Thái Nam-Mai-
Hùng-Minh Hảo-Điều
Xuân tị-nạn trước
cổng Chùa Panat khu
"O"
Cô. Lê Thị Ngộ, hướng dẫn các nhóm viên tập thể dục dưỡng sinh mỗi
buổi sáng tại bãi-đá Sikiew
Ban Nhạc thu băng
"Souvernir Hawaii" ở Panatnikhom.
Hình chụp tại nhà ô. Na-uy
Nguyễn Thùy Hương PST-5261 cùng các bạn  và người thân
quen tại trại Panatnikhom 1992


Panat-Nikhom Một thời Để Nhớ
Sikiew - Một thời thông thể phôi phai

Cụm hình sinh hoạt của La Ngọc Tuấn ở trại
Panat-nikhom và Sikiew
Do La Ngọc Tuấn PST-8081 cung cấp
xem tiep -NHỮNG HÌNH ẢNH CỦA PST NGÀY  NAY  1996-2010
Trang 1, 2, 3  4  5
Cafe sân vườn ? không, Cafe sân chùa
Sikiew
Copyright © 2010 pst14-3.com All rights reserved
NHỮNG  HÌNH ẢNH THÂN THƯƠNG  GỢI NHỚ THÁNG NGÀY QUA   PST 1989-1996