You need Java to see this applet.
Phuong Tien Thong Tin Cua Than Huu Ti Nan Viet Nam sau ngay 14-3-1989 tai Thai Lan

GHI DANH PST (Miễn phí)          
Free Registration
* Required Field (Thông tin cần phải điền)
*
Vd:   Lê  Vă n A
Họ & Tên (Your name):
Vd: pst000@yahoo.com
Điện thư (Email):
*
*
Vd: Pst-1000
Số PST (PST number):
Vd: C7, B1-2 sikiew  hay C29-32 “O’
Địa chỉ trước khi rời trại
(Address before leaving camp)
Vd: California hay Việtnam /Canada/Switzerland….
Địa chỉ hiện nay      
(Current address)
*
Tôi đã đọc và hiểu điều lệ của Pst14-3.com I have
read the
Term of Use &  Privacy Policy
(Ở Hoa-k ỳ xin ghi Tiểu bang
Các nước khác xin ghi tên quốc gia )
                   Chào mừng anh chị em và các bạn đến với www.pst14-3.com

                                           Xin anh chị em và các bạn ghi danh để trở thành Thành-viên PST

Điều kiện :    1. Phải là người đã từng vượt biên, vượt biển lưu trú ở các trại tị nạn tại Thái Lan sau ngày 14-3-1989
                    2. Phải là người từng mang số PST
                    3. Phải tuân thủ các điều lệ của pst14-3.com ( xin đọc phần liên kết bên dưới)

Xin lưu- ý:      Với những người mang số PST nhưng chưa có hoặc không có điều kiện tiếp cận với điện toán và công       
nghệ  thông tin, nếu muốn trở thành thành-viên của website này có thể nhờ thành viên khác ghi-danh dùm, miễn là
hội đủ các điều kiện đã nêu trên