You need Java to see this applet.
Phuong Tien Thong Tin Cua Than Huu Ti Nan Viet Nam sau ngay 14-3-1989 tai Thai Lan

Số thứ
tự
HỌ TÊN
SỐ PST
Địa chỉ trước lúc rời trại
Nơi ở hiện nay
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
Nguyễn Hồng Chương
Lưu Tấn Vinh
Nguyễn Thị Kim Phượng
Nguyễn văn minh
Đào Thị Kim Dung
Lưu Hữu Vân
Nguyễn Hồng Phước
Nguyễn Thị Mỹ Linh
Dương Ngọc Bảo
Trần Thanh Tùng
Phạm Thị Lệ Hằng
Nguyễn Văn Ba
Đỗ Thị Nguyệt Yến
Nguyễn Quốc Bình
Nguyễn Xuân Anh
Hoàng Lương
Nguyễn Thị Duyên
Nguyễn Ngọc Dung
Sầm Thị Phương Khanh
Sầm Minh Luân
Sầm Thị Luân Châu
Nguyễn Thúy Nhiên
Đỗ Ngọc Sương
Phạm Quốc Khánh
Hà Thị Bích Hằng
Trần thị nữ
Chu Quang Ngẫm
Chu Quang Lượng
Tăng Mỹ Thanh
Lê Thành
Lê Thị Cẩm Nhung
Nguyễn Ngọc Huy
Ngô Thương Trường
Nguyễn Văn Chính
Phan Như Nghĩa
Lê Thanh Hùng
Nguyễn Thị Dung
Nguyễn Duy Thanh
Phạm Đức Vượng
Bùi Văn Hiếu
Phạm Thanh Phong
Dương Thị yến
Lâm Diệu Nga
Hồ Việt Tính
Nguyễn Hiển
Trịnh Khánh
Bắc Đẩu
Phan hữu sanh
Phan Hữu Hậu
Phạm Bá Cung
Lê Duy Thiện
Võ Đại Mạnh
Nguyễn Kim Loan
Lê Văn Kỳ
nguyễn Hoàng Linh
Nguyễn Thu Dung
Nguyễn Duy Linh
Nguyễn Xuân Dung
Nguyễn Phương Dung
Nguyễn Ngọc Bảo Linh
Nguyễn Bội Dung
Lý Sương Lâm
Linh Thin Pao
Vũ Hoàng Hải
Nguyễn Tấn Lợi
Chế Thanh Huyền
Dương Túc Linh
Nguyễn Bá Lực
Phạm Văn Hoàng
Đặng Đình Tiến
149
188
243
243
324
334
337
337
350
557
557
600
600
600
600
658
730
730
930
930
930
932
952
952
953
1069
1087
1087
1088
1089
1089
1090
1091
1127
1128
1416
1460
1460
1642
1789
1872
1910
1935
1984
2095
2104
2290
2323
2323
2355
2430
2486
2542
2587
2622
2622
2622
2622
2622
2622
2622
2672
2723
2837
3043
3050
3054
3175
3176
3249
B1-2-Sikiew
C29-32 "O" panatnikhom


B1-2-Sikiew
B.5-Panatnikhom
D1- "O" Panatnikhom
D37-40 "O" panatnikhomB1-2-Sikiew
B5 - Sikiew
B5 - Sikiew
C29-32 "O" panatnikhom
C29-32 "O" panatnikhom
C29-32 "O" panatnikhom
B3-4-Sikiew
C21-24 "O" panatnikhom
C21-24 "O" panatnikhom
C21-24 "O" panatnikhom

D29-32 "O" panatnikhom
D29-32 "O" panatnikhom
D29-32 "O" panatnikhom
C7-Sikiew
D29-32 "O" panatnikhom
D29-32 "O" panatnikhom
D29-32 "O" panatnikhom
C29-32 "O" panatnikhom
D37-40 "O"Panatnikhom
B3-4 sikiew

E25-28 Panatnikhom
Panatnikhom-Sikiew
C3-Sikiew


SikiewA5-6 SikiewB1-2-Sikiew
C7-Sikiew
B3-4 sikiew
B3-4/ Sikiew
B5 - Sikiew
B5 - Sikiew
B5 - Sikiew
B5 - Sikiew
B5 - Sikiew
B5 - Sikiew
B5 - Sikiew
B7-Sikiew


Hội quán PGHH Sikiew


C8-Sikiew
C8-Sikiew
B1-2-Sikiew
Westminster, California,USA
texas, USA
San Diego, CA, USA
Seatle, WA,USA
Oregon, USA
An Giang, Việt nam
Virginia, USA
Virginia, USA
San Diego, CA, USA
Michigan, USA
Michigan, USA
Vĩnh Long-Việt nam
Vĩnh Long-Việt nam
Vĩnh Long-Việt nam
Vĩnh Long-Việt nam
Oregon, USA
Arizona, USA
Arizona, USA
Texas, USA
Texas, USA
Texas, USA
Virginia, USA
Sidney,Australia
Australia
Montréal, Canada
Iowa, USA
Virginia, USA
Gò Vấp, sài gòn, Việt Nam
France
Southern California, USA
Quebéc, Canada


VA, USA
San Jose, CAlifornia, USA
New York, USA

Arizona, USA
Westminster, CA, USA
Westminster, California, USA
San jose, CA, USA
Hawaìi, USA
USA
San jose, CA, USA
Southern California, USA
San jose, CA, USA
Westminster, California
Saigon, Vnam
Saigon, Vnam
Texas,USA
Virginia, USA
San jose, CA, USA
Edmonton, AB, CANADA
Biên hòa-Đồng nai-Việt nam
Arizona, USA
Arizona, USA
Arizona, USA
Arizona, USA
Arizona, USA
Arizona, USA
Arizona, USA
GA, USA

Southern California, USA
Westminster, California,USA
Southern California, USA

Canada
Sài gòn, Việt nam
VA, USA
Trang:  1   2    3   4